HPV (Human Papilloma Virus) Araştırması, HPV AŞILARI -- Kondilom (Genital siğil) tedavisi -- PAP SMEAR, CIN, ASCUS, AGC tedavileri -- Yumurtalık kistlerinin Laparoskopik tedavisi, rahim kanserlerinin erken tanısı, cerrahi tedavisi -- WERTHEİM Ameliyatı --Yumurtalık (Over) Kanserlerinde SİTOREDÜKTİF CERRAHİ ve LENFADENEKTOMİ -- KEMOTERAPİ -- VİDEO-KOLPOSKOPİ -- MYOM, ur, kist ve rahim ağzı yaralarının tedavisi -- KRİOTERAPİ (Dondurma) -- Elektrokoterizasyon -- Loop Eksziyonu (LEEP) -- Konizasyon -- HİSTEREKTOMİ (Rahimin Çıkarılması) - LAPAROSKOPİK CERRAHİ -- Menopoz tedavisi -- Spiral (RİA) uygulanması -- Tüplerin Laparoskopik bağlanması , Gebelik tahliyesi, KÜRETAJ -- Rahim sarkması ve İdrar kaçırma tedavileri -- Gebelik takibi ve DOĞUM, Sezaryen, Doğum öncesi tanı yöntemleri, Ultrasonografi,  İkili test, Üçlü test, AMNİOSENTEZ, Fetal monitörizasyon, Non-Stress test (NST)

   İZMİR'de                  

Giriş Sayfası
Endometrial hiperplazi

İlgili bağlantılar

Jinekolojik kanserler
Jinekolojik Onkoloji
Blog

RAHİM KANSERİ

 

Rahim kasları ve her ay menstrual kanama ile dökülen hücreleri içeren iki ayrı tabakadan oluşur. Rahim kanseri, rahim içini döşeyen endometrial hücrelerden geliştiğinden endometrial kanser olarak da adlandırılır.

 

Rahim kanseri, üreme organlarının kanserleri içinde en sık görülenidir. Elli yaş üzerindeki kadınlarda görülen bu kanser genellikle menopoz döneminden sonra ortaya çıkar.

 

Östrojen ve progesteron arasındaki dengenin bozulması endometrial kanser gelişiminde önemli rol oynar. Endometrial hücreler uzun süre yüksek dozda östrojene mağruz kalırsa kontrolsüz olarak büyümeye başlar. Önce endometrial hiperplazi ardından kanser gelişir. Progesteron ovulasyondan sonraki iki hafta süresince salınır ve endometrial hücrelerin büyümesini engeller. Ovulasyonun gerçekleşmediği olmayan kadınlarda endometrial hücreler fazla büyür, hiperplazi ve kanser gelişir.

 

 Rahim kanserinin gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri 

  • Şişmanlık; böbreküstü bezlerinde üretilen hormonlar yağ dokularında östrojene çevrilir bu durum şişman olan kadınlarda endometrial kanser gelişme riskini arttırır.

  • Diabet ve hipertansiyon; bu hastalıkların fazla kilolu kadınlarda görülmesinin yanında diabet veya hipertansiyon problemi olan zayıf kadınlarda da endometrial kanser daha fazla görülür.

  • Hiç çocuk doğurmamış olmak; hiç çocuk doğurmamış kadınların yanında geç yaşta anne olan kadınlarda da endometrial kanser daha sık görülür.

  • Menstrual siklusların düzensiz olması; özellikle ovulasyonun gerçekleşmemesi endometrial kanser gelişme olasılığını arttırır.

  • Menopoz döneminde sadece östrojen içeren preparatlar ile hormon replasman tedavisi görülmesi; 1975 yılında sadece östrojen ile tedavi gören kadınlarda endometrial kanserin daha sık geliştiği saptanmıştır.

  • Meme kanseri tedavisi için Tamoksifen ile tedavi görmek; Tamoksifen meme kanseri nedeni ile tedavi edilen kadınlarda kanserin tekrarlamasını engellemek için kullanılır. Bu tedaviyi gören kadınlara yılda bir kez endometrial biyopsi yapılması gerekir.

Genetik faktörler rahim kanseri gelişmesinde pek rol oynamaz. Ancak şişmanlık, hipertansiyon ve diabet genetik geçişli olduğundan bu hastalıkları olan ailelerde endometrial kanserde fazla görülebilir.

  

Rahim kanserinin bulguları

 

Anormal vajinal kanama ve lekelenme rahim kanserinin en önemli bulgularıdur. Ağrı nadir bir bulgudur. Rahim kanseri erken dönemlerinden itibaren bu yakınmaya yol açtığı için erken teşhis ve tedavisi mümkündür.

  

Bazı durumlarda hastalarda hiç bir şikayet olmayabilir. Eğer yapılan ultrasonografik incelemede, özellikle menopozdan sonraki kadınlarda endometrium (rahim iç tabakası) kalın görülürse (5 mm ve üstü). Bu durumda da endometriumdan biyopsi yapılması uygundur. 

 

Endometrial biyopsi ile alınan hücrelerin patolojik incelemesi sonrasında rahim kanseri tanısı konur. Fazla kanaması olan, menopoz döneminde olan veya tekrarlayan ve uzun süredir devam eden anormal kanaması olan ve rahmi büyümüş olan kadınlardan dilatasyon ve küretaj yolu ile alınan hücrelerin incelenmesi daha uygun olur. Bu yöntemle daha fazla hücre alınarak incelenebilir. Bu işlem lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir.

 

Evreleme

Her kanser tanısı konduktan sonra yapılması gereken ilk işlem bu kanserin yaygınlığının belirlenmesidir ve bu işleme evreleme denmektedir. Endometrium kanserinin ise bugün kabul edilen evrelemesi cerrahi ile yapılmaktadır. Cerrahide çıkarılacak olan uterusun, tüplerin, overlerin, lenf nodlarının incelenmesi ile buralarda tümör olup olmadığı belirlenir. Bunun amacı ameliyat sonrası ek tedavilerin gerekip gerekmeyeceğinin saptanmasıdır. 

Rahim kanserinin 4 evresi vardır. 

  • Evre 1’de kanser sadece rahimdedir, bu evre tedavisi en kolay olan evredir. 

  • Evre 2’de kanser rahim ve rahim ağzında görülür. 

  • Evre 3’te kanser yumurtalıklar, rahmin etrafındaki dokular ve lenf nodlarına yayılmaya başlamıştır. 

  • Son evre olan evre 4’te ise kanser metastaz yapmış yani vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Tedavi

 

Tedavide en önemli strateji kanserin nerelere yayıldığını anlamak için yapılan evrelendirme cerrahisidir.  Rahim kanseri tedavisinde abdominal (karından) histerektomi tercih edilen yöntemdir. Sadece hastalıklı organın yani rahimin çıkarılması yeterli değildir, ayrıca Lenf bezlerine yayılmın olup olmadığını anlamak için PELVİK VE PARAAORTİK LENFADENEKTOMİ de yapılmalıdır. 

 

 

Operasyon sırasında alınan materyalin patolog tarafından değrelendirilmesi sonucunda cerrah tedaviyi ve hastanın takibini planlar. Bazı durumlarda  histerektomi sonrasında çıkan patoloji sonuçlarına göre radyoterapi (ışın tedavisi) önerilir. Yayılmış olan kanserlerde radyoterapi mutlaka yapılır. Radyoterapi ile amaçlanan vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerinin öldürülerek kanserin tekrarlamasının önlenmesidir. Radyoterapi genellikle 6 hafta sürer.

 

Korunma

 

Rahim kanserinden korunabilmek için normal kiloyu korumak, östrojen replasman tedavisi sırasında progesteron kullanmak ve anormal vajinal kanama olduğunda hemen doktora başvurarak düzenli jinekolojik kontroller yaptırmak gerekir.

 

 

Giriş Sayfası ] Endometrial hiperplazi ]

Telif Hakkı © 2007 Prof. Dr. Turhan Uslu
Son değiştirilme tarihi: 08.05.13